Oda istoriji kinematografije i filmu: Rađanje kinematografije

Oda istoriji kinematografije i filmu: Rađanje kinematografije

Piše: Vojin Ćetković Filmska industrija je jedna od najuspješnijih industrija današnjice. Interesantna je činjenica da se kroz istoriju, kinematografija konstantno “preimenovala” i mijenjala ne bi li iznova pronalazila važno mjesto u našoj svakodnevnici. Kroz tehnologiju i inovacije, kinematografija je prevazišla granice tradicionalnog, postajući dostupna raznovrsnim i fragmentiziranim preferencijama publike. Mahom se razvoj kinematografije objašnjava i …

Read More Read More

E ardhmja dhe progresi i shoqërisë malazeze mbahen peng nga patriarkati. Ndryshimi fillon në familje

E ardhmja dhe progresi i shoqërisë malazeze mbahen peng nga patriarkati. Ndryshimi fillon në familje

Në vijim, fjalimi i plotë drejtores së iACT, Drita Llolla, në marshimin e 8 marsit, në Ditën Ndërkombëtare të Gruas të organizuar në Podgoricë nga Qendra për të Drejtat e Grave. “Ndihem e privilegjuar që gjendem përpara jush, si përfaqësuese e brezit të ri të aktivisteve, për të rikthyer vëmendjet tek rëndësia e fuqizimit të …

Read More Read More

Seanema, fundamentalna spona između mladih i kulture

Seanema, fundamentalna spona između mladih i kulture

  Piše: Lenka Lalović Kultura u Ulcinju još nije u potpunosti zamrla. A ni neće u skorijem vremenu, imajući u vidu zainteresovanost ulcinjske omladine za (kino)aktivizam i naravno, njihovu ljubav prema sedmoj umjetnosti, filmu. U početku je bilo teško privući mlade da se u doba, slobodno mogu reći, konfuzija oko shvatanja pravih vrijednosti posvete nečemu …

Read More Read More

iACT shprehet rreth rëndësisë së informimit të paanshëm nga mediat

iACT shprehet rreth rëndësisë së informimit të paanshëm nga mediat

Në emisionin e realizuar nga TV Teuta, ku diskutohet zhvillimi kulturor në Ulqin, vërejmë mungesë informacioni rreth arritjeve në fushën e kinematografisë gjatë tri viteve të fundit. Me qëllim informimin e plotë, OJQ Unë veproj dëshiron të risjellë në vëmendjen e qytetarëve ulqinakë disa arritje në fushën e zhvillimit dhe promovimit të kinematografisë, të realizuara …

Read More Read More

SEANEMA, A FILM FESTIVAL BORN OUT OF THE DESIRE TO BRING CINEMA BACK TO ULCINJ

SEANEMA, A FILM FESTIVAL BORN OUT OF THE DESIRE TO BRING CINEMA BACK TO ULCINJ

“Ulcinj is the proper place that may unite the different trends of the Balkans and beyond,” says Drita Llolla, the Executive Director of SEANEMA FILM FESTIVAL to Follow Business Albania. Ambitious enough to turn this Festival into a distinguished one in Montenegro and the region, she asks for a greater cooperation of Albania in this …

Read More Read More

MBËSHTETJE PËR SEANEMA 4!

MBËSHTETJE PËR SEANEMA 4!

Vendosmëria e aktivistëve të IACT – Unë veproj – Ja djelujem që Ulqini të ketë një zhvillim të rëndësishëm kulturor, ekonomik dhe shoqëror ka prodhuar festivalin e filmit SEANEMA. Në një kohë të shkurtër, falë kapitalit intelektual e krijues të aktivistëve tanë, festivali ka arritur të tejkalojë kufijtë e një aktiviteti kulturor lokal, duke nënvizuar vlerësimet e …

Read More Read More

Podrška za SEANEMA 4!

Podrška za SEANEMA 4!

Odlučnost aktivista IACT – Unë veproj – Ja djelujem da kroz njihovo djelovanje grad Ulcinj osjeti važan kulturni, ekonomski i socijalni razvoj, proizvela je filmski festival SEANEMA. Za veoma kratko vrijeme, zahvaljujući intelektualnom i kreativnom kapitalu naših aktivista, festival je uspio da prevaziđe granice jedne lokalne kulturne manifestaije, i da dobije na značaju podrškom Ambasade SAD u …

Read More Read More