Month: August 2016

Pred drugom edicijom festivala SEANEMA

Pred drugom edicijom festivala SEANEMA

Ulcinj, 20. avgust, 2016 – Filmski festival Seanema ove godine bilježi svoje drugo izdanje koje će se održati od 15. do 18. septembara, 2016. Realizaciju ovog projekta započela je neprofitabilna organizacija iACT (“Ja djelujem”) u septembru prošle godine donoseći tako jedan sasvim nov dogadjaj na kulturnu scenu Ulcinja tokom ljetnje sezone.
Festival Seanema pažnju publike usmerava na razne vrste aktuelnih društvenih problematika sa ciljem da je informiše i osvijesti u vezi sa fenomenima koji narušavaju socijani mir i ekonomsku stabilnost u zemlji, region i šire.
Podsjećamo da su se u okviru festivala prošle godine tretirale dvije teme, borba protiv korupcije i vladavina prava. Kroz projekcije dokumentarnih filmova i propratne panel diskusije publika je imala priliku da se bliže upozna sa ovim društvenim fenomenima i da o njima diskutuje sa poznatim i renomiranim naučnim radnicim i akademicima iz raznih oblasti, poput nauke, umjetnosti, civilnog društva i politike.
Ove godine filmski festival Seanema se bavi temom borbe protiv rodne neravnopravnosti i nasilnog vjerskog ekstremizma. NVO iACT teži da usmjeri pažnju gledalaca na procjep koji postoji u javnom diskursu kada je riječ o ovim društvenim fenomenima.
Koliko je naše društvo osviješćeno kada je u pitanju (nedostatak) emancipacija naših djevojaka i žena, kao i da li postoji kolektivna svijest o načinu na koji rodna ravnopravnost urušava suštinski napredak društva? Koje je korake potrebno preduzeti u cilju bolje emancipovanosti mladih djevojaka i žena? Da li je u tu svrhu dovoljno uključivanje institucionalne podrške i mehanizama, poput promotivnih politika u cilju povećanja rodne ravnopravnosti?
Takođe će biti riječi o nasilnom (vjerskom) ektremizmu, fenomenu koji od skoro ugrožava političku sigurnost i stabilnost i razvijenih zemljama zapada. Koliko je naša omladina sklona podlijeganju pod uticaj raznih vjerskih struja ili sekti¬? Koliko je naše društvo sa svojom kuturom vjere vično da se uzdigne iznad ovih fenomena? Da li smo i koliko upoznati sa drugim uzrocima koji potstiču nasilno ponašanje do ekstremnih granica?
Tokom festivalskih dana publika će imati prilike da sa poznatim i renomiranim naučnim radnicim i akademicima iz raznih oblasti, poput nauke, umjetnosti, politike, teologije, civilnog sektora, diskutuje o ovim i sličnim temama koje su direktno vezane za rodnu neravnopravnost i nasilni ektremizam,
NVO iACT takođe poziva sve zainteresovane mlade ljude koji žele da pruže svoj doprinos organizaciji i realizaciji ovog događaja, da se prijave kao volonteri tako što će popuniti formular za aplikaciju kojeg mogu naći na: http://seanema.me/call-for-volunteers/
Vidimo se u septembru!

Në prag të edicionit të dytë të festivalit SEANEMA

Në prag të edicionit të dytë të festivalit SEANEMA

Ulqin, 20 gusht 2016 – Seanema Film Festival vjen këtë vit me edicionin e tij të dytë, në datat 15-18 shtator. Ky festival, i realizuar për here të parë në shtator 2015 nga shoqata jofitimprurëse “iACT” (“Unë veproj”), po kthehet tashmë në një ngjarje me interes të veçantë për qytetin e Ulqinit.

Festivali i Filmit Seanema sjell në vëmendjen e publikut problematika të ndryshme të shoqërisë, me qëllim informimin dhe ndërgjegjësimin rreth fenomeneve që cënojnë mirëqenien sociale dhe ekonomike, në vend dhe në rajon.

Kujtojmë që vitin e kaluar u trajtuan dy tema, lufta kundër korrupsionit dhe sundimi i ligjit. Nëpërmjet shfaqjes së disa filmave dokumentarë, të shoqëruar me panele të hapura për diskutim, publiku u njoh më afër me këto fenomene dhe diskutoi rreth tyre në praninë e të ftuarve të shquar nga trupa akademike, arti, shoqëria civile dhe politika.

Këtë vit, Seanema Film Festival trajton luftën kundër pabarazisë gjinore dhe ekstremizmin e dhunshëm. OJQ “iACT”, synon të adresojë `hendeqet` që ekzistojnë  në diskursin publik rreth këtyre fenomeneve shoqërore.

Sa i ndërgjegjësuar është komuniteti ynë për mungesën e emancipimit të vajzave dhe të grave tona, si edhe a ekziston ndërgjegjia kolektive që pabarazia gjinore cënon progresin e qenësishëm të shoqërisë? Çfarë hapash duhet të ndërmerren për të ndikuar në emancipimin e vajzave dhe grave? A mjafton vënia në punë e mekanizmave institucionale si hartimi i politikave mbështetëse dhe promovuese për nxitjen e barazisë gjinore?

Nga ana tjetër, do diskutojmë rreth ekstremizmit të dhunshëm, një fenomen në rritje dhe i cili po kërcënon sigurinë dhe stabilitetin edhe të vendeve të zhvilluara perendimore.

Sa janë të prirur të rinjtë tanë të bien pre e ndikimit të rrymave apo sekteve fetare? A është në gjendje komuniteti ynë të reflektojë mbi këto fenomene në një ambient ku mbizotëron kultura fetare? A jemi te njohur me shkaqe të tjera që nxisin ushtrimin e dhunës në përmasa ekstreme?

Këto dhe çështje të tjera që lidhen me pabarazinë gjinore dhe ekstremizmin e dhunshëm do të diskutohen gjatë ditëve të festivalit të filmit në Ulqin ku do të jenë të ftuar personalitete të huaj dhe vendas, të shquar në fushat e tyre të veprimit si: arti, politika, teologjia, aktivizmi, etj.

Në kuadër të organizimit të Seanema Film Festival, “iACT” fton të gjithë të rinjtë e interesuar dhe që kanë dëshirë të kontribuojnë, të bëhen pjesë e ekipit organizator duke plotësuar pyetësorin e aplikimit për vullnetarë në: http://seanema.me/call-for-volunteers/

Shihemi në shtator!